Provincie Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland met maar liefst 5137 km2 aan grondoppervlak. De hoofdstad van de provincie is Arnhem. De grootste stad is Nijmegen. De provincie telt in totaal 54 gemeenten en is toeristisch zeer in trek. Gelderland kan gerust worden betiteld als het groene hart van Nederland. Met ruim vijfduizend vierkante kilometer is het de grootste en groenste provincie van Nederland.

De Gelderse natuurgebieden zijn het hele jaar door een bezoek meer dan waard.

Veluwe

Gelderland kent een zeer gevarieerd landschap. Op de Veluwe wisselen uitgestrekte heidevelden, woeste zandverstuivingen, dichte bossen en waterrijke omgevingen elkaar af. Een prachtig en rustig natuurgebied dat zeer toegankelijk is door een uitgebreid en overzichtelijk netwerk van fiets- en wandelroutes.

Achterhoek

De Achterhoek is eveneens bosrijk, maar verschilt enorm van de Veluwe. Het Achterhoekse coulissenlandschap met glooiende akkers, kastelen, burchten en landhuizen zorgt voor een geheel eigen, sfeervolle omlijsting.

Rivieren

Het Gelders Rivierengebied kenmerkt zich door dijken, uiterwaarden, bloeiende boomgaarden, vrolijk gekleurd fruit, lieflijke stadjes en dorpen. De bloeiperiode van de Betuwse fruitbomen zorgt ieder voorjaar weer voor een kleurrijk schouwspel. Ook Het Rijk van Nijmegen, ook wel Neerlands’ binnenste buitenland genoemd, kent tal van hoogtepunten. Heuvellandschap op en top, máár zonder onneembare hindernissen. Gelderland is namelijk bijzonder goed toegankelijk. Altijd en voor iedereen.

Steden

Naast fraaie natuur biedt Gelderland een aantal fraaie grote steden. Nijmegen (de oudste stad van Nederland), Arnhem en Apeldoorn zijn hiervan de bekendste. Ze herbergen binnen hun grenzen alles wat u van een stad verwacht, óók op cultureel gebied. Het Valkhof Museum in Nijmegen, het Kröller-Müller Museum in Nationaal park de Hoge Veluwe, het Dolfinarium in Harderwijk, Apenheul en Paleis het Loo in Apeldoorn, Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum in Arnhem zijn de bekendste voorbeelden. Gelderland heeft voor elk wat wils.

Gelderland is ingedeeld in zes regio’s met ieder zijn eigen karakteristieken.

Achterhoek

Karakteristiek is de kleinschaligheid van het Achterhoekse landschap. Natuur, landbouw, woningbouw, industrie en recreatie zijn er nauw verweven met elkaar. Door de lage bewoningsdichtheid is het landschap groen en biedt het rust.

Arnhem/Nijmegen

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen ligt op een strategisch knooppunt van (inter)nationale weg-, water- en spoorverbindingen. Aan de westzijde de Randstad, Schiphol en de Rotterdamse haven. Aan de oostzijde het Europese achterland. De regio wordt in het noorden en zuiden begrensd door indrukwekkende stuwwallen en uitgebreide bossen. Bijzonder is dat de grote steden Arnhem en Nijmegen zeer dicht bij elkaar liggen.

Noord-Veluwe

De landschappen van de Noord-Veluwe vertonen onderling sterke contrasten. Zo is er het aaneengesloten bosgebied van het Veluwemassief. Aan de westflank en oostflank van het bosgebied liggen halfbesloten en kleinschalige landschappen. De Randmeerkust en de IJsselvallei zijn open landschappen. Deze tonen een mozaïek van polders, verkavelingen, watersystemen, houtwallen, huisterpen en bewoningslinten.

Rivierenland

Door de ligging tussen de stedelijke kernen van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant vormt Rivierenland de binnentuin van Nederland. De uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen, bijzondere stadjes en het cultuurhistorische landschap kenmerken de regio. Een landschap gekleurd door de grote rivieren, maar dat ook mogelijkheden geeft voor de ontwikkeling van verstedelijking, functies van landelijk gebied, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme. Opgave is het behouden en versterken van de eigenheid van dit landschap.

Stedendriehoek

Karakteristiek is het contrast tussen de dynamiek van het netwerk Apeldoorn-Deventer-Zutphen en de rust van de landelijke omgeving. De Stedendriehoek beslaat het Veluwemassief, de Veluweflank, de IJsselvallei en de Graafschap. De regio ligt met de A1 en de A50 op het kruispunt van (inter)nationale hoofdtransportassen. De steden staan sterk onder invloed van schaalvergroting als gevolg van de internationalisering, de mobiliteitsgroei en nieuwe technologieën. Ook in het landelijk gebied zijn deze processen merkbaar.

De Vallei

De Vallei ligt tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, gunstig ontsloten met het hoofdsnel-wegennet (A28, A1, A12) en spoorwegnet. Het gebied ligt op de overgang tussen Randstad en Oost-Nederland, en loopt van de randmeren naar de Rijn. Er is een grote, ruimtelijke verscheidenheid. Die varieert van de bosgebieden van het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, de halfbesloten en kleinschalige landschappen tussen Scherpenzeel en Putten, tot het open en weidse landschap van de polder Arkemheen.

Doorkomstgemeenten

 • Berg en Dal (voorheen Groesbeek)
 • Berkelland
 • Bronckhorst
 • Brummen
 • Ede
 • Heumen
 • Kranenburg
 • Lingewaard
 • Lochem
 • Renkum
 • Rheden
 • Rhenen
 • Rozendaal
 • Tiel
 • Wageningen
 • West Maas en Waal
 • Westervoort
 • Wijchen
 • Zevenaar
 • Zutphen